Gå til indhold

Sikkerhedspolitik

NATO beskæftiger sig hver dag med en lang række forsvars- og sikkerhedspolitiske emner. Nedenfor kan du læse mere om nogle af de mest aktuelle emner samt læse mere om NATO's samarbejde med sine partnerlande.

NATO's partnerskaber Sikkerhed gennem samarbejde

NATO har siden begyndelsen af 1990'erne udviklet partnerskaber med lande uden for alliancen for at fremme dialog og samarbejde. NATO oprettede derfor samarbejdsforaerne Det Euro-Atlantiske Partnerskabsråd (EAPC), Middelhavsdialogen (MD) og Istanbul Samarbejdsinitiativet (ICI), som i dag udgør NATO’s faste partnerskabsformater.

I 2010 vedtog NATO’s stats- og regeringschefer på et topmøde i Lissabon et nyt strategisk koncept, der bl.a. medførte en reformering af partnerskabspolitikken. Indtil 2010 havde NATO’s partnerskabspolitik primært haft fokus rettet mod de nære euro-atlantiske partnere samt Middelhavs- og Golf-landene. Den nye partnerskabspolitik indebar, at NATO rettede blikket mod alle lande i verden, som delte NATO’s værdier og interesser. De eksisterende samarbejdsfora (EAPC, MD og ICI) blev derfor suppleret med en række lande betegnet som globale partnere (Partners across the globe). Herudover etablerede NATO en række bilaterale samarbejder med Rusland, Ukraine og Georgien.

Læs mere om de forskellige samarbejdsfora, her.

Kontaktambassader
Til støtte for udviklingen af partnerskaber har NATO udviklet et netværk af kontaktambassader, der fungerer som knudepunkt for information til offentligheden om alliancen i et partnerland og støtter partnerskabslandet i dets samarbejde med alliancen. Det kan være i regi af Det Euro-Atlantiske Partnerskabsråd (EAPC), Middelhavsdialogen (MD), Istanbul Samarbejdsinitiativet (ICI) samt globale partnere.

Danmark er kontaktambassade for Japan til og med 2024.

Du kan læse mere om NATO's kontaktambassader her.