Gå til indhold

Georgien

Samarbejdet mellem NATO og Georgien påbegyndtes i 1992, da Georgien blev medlem af det råd, som i dag er erstattet af det Euro-Atlantiske Partnerskabsråd (EAPC).

I 2002 fremsatte Georgien en målsætning om optagelse i NATO. Ved topmødet i Bukarest i april 2008 blev NATO’s stats- og regeringschefer enige om, at Georgien på et tidspunkt vil blive optaget i NATO. Efterfølgende besluttede Rådet at oprette NATO-Georgien Kommissionen (NGC) med henblik på at styrke den fælles dialog og som en platform for samarbejde. Samtidig tilbød NATO Georgien ”Annual National Programme” (ANP), der har til formål at styrke fælles dialog og samarbejde bl.a. om nøglereformer af det georgiske samfund. Fremtidige beslutninger om Georgiens medlemskab afhænger bl.a. af Georgiens reformbestræbelser samt landets tilnærmelser af NATO’s værdisæt.

I begyndelsen af august 2008 eskalerede den anspændte situation mellem Georgien og Rusland om Sydossetien og Abkhasien til væbnet konflikt. NATO kritiserede efterfølgende Rusland for uproportional magtanvendelse mod Georgien og understregede, at en fredelig og vedvarende løsning på konflikten måtte baseres på respekt for Georgiens uafhængighed, suverænitet og territorielle integritet. NATO følger fortsat udviklingen tæt.

Georgien er en meget aktiv bidragsyder til NATO’s operationer og øvelser.

Læs mere om NATO’s samarbejde med Georgien, her.