Gå til indhold

NATO2030

NATO tilpasser sig kontinuerligt til de løbende forandringer i det sikkerhedspolitiske miljø for at sikre medlemslandenes sikkerhed og det euro-atlantiske områdes fremtidige stabilitet og velstand. 

Til NATO-topmødet den 14. juni 2021 vedtog de Allieredes stats- og regeringsledere en omfangsrig og fremadskuende NATO2030 agenda, der skal tilpasse NATO både politisk og militært til aktuelle og fremtidige udfordringer.

Som en del af NATO2030 agendaen vil NATO arbejde for ni særskilte initiativer:

  1. Dybere og bredere politiske konsultationer og koordination,
  2. Styrket afskrækkelse og forsvar,
  3. Forbedret resiliens,
  4. Opretholdelse af NATO's teknologiske forspring,
  5. Opretholdelse af den regelbaserede internationale orden,
  6. Øget træning og kapacitetsopbygning,
  7. Bekæmpelse af og tilpasning til klimaforandringerne,
  8. Et nyt strategisk koncept,
  9. Investeringer i NATO. 

Læs mere om NATO2030 og dets ni initiativer her.

Læs mere om NATO’s Strategiske Koncept her.