Spring til indhold

DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION VED NATO


Boulevard Léopold III
B-1110 Bruxelles
Belgien

Telefon: +32 (2) 707 61 99
E-mail: brudan@um.dk

AKTUELT

Afghanistan

Billede

Ved årsskiftet 2014-2015 overtog de afghanske sikkerhedsstyrker det fulde ansvar for Afghanistans sikkerhed. Dermed tilendebringes den gradvise overdragelse af sikkerhedsansvaret fra de internationale styrker til de afghanske styrker, som blev igangsat i 2011.

Maritim sikkerhed

Billede 0

De Stående Flådestyrker er kernen i NATO’s maritime samarbejde. Medlemslandende bidrager i perioder på op til seks måneder med skibe til den multinationale styrke, der er under kommando af NATO.   

 

 

Twitter