Gå til indhold

Praktikophold

Er du til international politik i virkelighedens verden, og kunne du tænke dig at prøve kræfter med forsvars- og sikkerhedspolitik i en multilateral sikkerhedsorganisation? Så er et praktikophold ved Danmarks Faste Repræsentation ved NATO (DANATO) måske noget for dig.

DANATO søger fire praktikanter for perioden den 1. februar 2024 til 31. juli 2024.

Et praktikophold ved DANATO i NATO’s hovedkvarter i Bruxelles byder på spændende faglige og personlige udfordringer i et internationalt og dynamisk arbejdsmiljø.

Arbejdsopgaver

Som praktikant vil du indgå i et travlt team bestående af udsendte medarbejdere fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet under ledelse af ambassadøren. To praktikanter vil blive tilknyttet opgaver, der primært dækkes af Udenrigsministeriets sagsbehandlere. Det er bl.a. NATO’s operationer, NATO’s partnerskabspolitik, herunder samarbejde med bl.a. de vesteuropæiske partnere, Georgien og Ukraine, Mellemøsten samt NATO’s public diplomacy. To praktikanter vil blive tilknyttet de opgaver, der primært dækkes af Forsvarsministeriets sagsbehandlere. Her vil praktikanterne især beskæftige sig med forsvar og afskrækkelse, herunder bl.a. Alliancens kapabiliteter, politiske retningslinjer, forsvarsplanlægning, krisestyring, materielsamarbejde og ressourcestyring. Endelig beskæftiger repræsentationen sig også med øvelser, våbenkontrol og ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben.

Arbejdsopgaverne for alle praktikanter vil afspejle repræsentationens aktuelle opgaver bl.a.:

  • Multilateralt diplomati: Bistå arbejdet i komitéer, hvor den danske stol varetages af DANATO-sagsbehandlere eller andre danske myndigheder. Som observatør og mødeforbereder vil du opnå et godt indblik i multilaterale arbejdsgange.
  • Indberetningsvirksomhed: Bidrage til afrapportering fra udvalgte møder.
  • Grundlæggende sagsbehandling: Udarbejdelse af referater, briefinger og lign. til brug for den videre sagsbehandling.
  • Informationssøgning og -formidling: Opdatering af repræsentationens hjemmeside og intranet samt indsamling af baggrundsinformation fra internettet, rapporter og andre dokumenter til baggrundsnotitser.
  • Bidrage til arbejdet med repræsentationens kommunikation på sociale medier.

Forventninger

Du er dygtig og formentlig samfundsfaglig universitetsstuderende på overbygningen med interesse for sikkerhedspolitik. Du har gode samarbejdsevner, gå-på-mod, gode engelskkundskaber samt gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.

Vilkår

Opholdet er ulønnet. Der gives et månedligt tilskud til lokale udgifter på 400 EURO. Der er under praktikopholdet mulighed for at medtage SU efter gældende regler. Det er en forudsætning for gennemførelse af praktikopholdet, at du kan blive sikkerhedsgodkendt.

Ansøgning

Skriftlig ansøgning vedlagt CV, karakterudskrift og relevante anbefalinger, gerne i én samlet PDF-fil, sendes på e-mail til [email protected] Angiv venligst i e-mailens emnelinje ”Praktikant UM” eller ”Praktikant FMN”. Hvis du er interesseret i begge emneområder angiver du ’’Praktikant FMN og UM’’ i emnelinjen.

Ansøgningsfristen for praktikophold i foråret 2024 er søndag den 10. september 2023

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til ambassadesekretær (UM) Natascha Hassan Johns på [email protected] eller tlf. +32 2 707 6135 eller assisterende forsvarsrådgiver (FMN) Besare Selmani på [email protected] eller tlf. +32 2 707 6130.