Gå til indhold

Karriere ved NATO

NATO byder på spændende faglige og personlige karriereudfordringer i et multikulturelt og dynamisk arbejdsmiljø. Med ansættelse i NATO vil du være med til at arbejde for sikkerhed og stabilitet i spændingsfeltet mellem alliancens medlems- og partnerskabslandes politiske og militære aktører. Der er mulighed for at gøre karriere i NATO for både akademikere og ikke-akademikere.

Læs mere om karrieremulighederne i NATO, her.

NATO’s ledige stillinger
NATO har oprettet en hjemmeside, der giver et overblik over ledige stillinger i NATO’s hovedkvarter og underliggende enheder. I nedenstående afsnit beskrives en række jobmuligheder ved NATO’ hovedkvarter. Derudover det også muligt at søge job i NATO’s underliggende enheder som er geografisk spredt ud over hele verden, eksempelvis i Frankrig, Italien og USA.

Find NATO’s egen jobbank med ledige stillinger, her.

Liste over NATO’s underliggende enheder findes, her.

Ansættelse ved NATO’s hovedkvarter
NATO’s Internationale Stab: NATO's hovedkvarter i Bruxelles har en international stab, som består af eksperter og embedsmænd fra NATO-landene, som enten direkte har søgt om ansættelse eller er udstationeret som frivilligt bidrag fra et NATO-lands hjemlige myndigheder. NATO’s Internationale Stab (IS) yder politisk og faglig rådgivning til Det Nordatlantiske Råd samt underkomiteer.

NATO’s Internationale Militære Stab: NATO har tillige med den politiske stab også tilknyttet den Internationale Militærstab, som består af udstationerede militære eksperter fra NATO-landene samt enkelte civile stillinger med fast ansættelse. NATO’s Internationale Militære Stab (IMS) adviserer Militærkomitéen, der er underordnet Det Nordatlantiske Råd, men som har en særlig status som NATO's vigtigste militære myndighed, der rådgiver alliancens politiske organer i militærpolitik og strategi.

Midlertidig ansættelse: NATO’s Internationale Stab (IS) har en database med potentielle kandidater til midlertidige stillinger i NATO's hovedkvarter. Ansøgere skal være fra et NATO-land, og have relevante kvalifikationer inden for f.eks. diplomati, policyudvikling, projektledelse, IT, sekretariatsbetjening og administration. Derudover skal man kunne arbejde uhindret på enten engelsk eller fransk, samt gerne have et godt kendskab til det andet sprog. Ved besættelse af de midlertidige stillinger søges særligt efter kandidater bosiddende i Bruxelles, som er sikkerhedsgodkendte i kandidatens eget land. 

NATO's praktikantprogram: NATO’s hovedkvarter oprettede i 2004 et praktikantprogram. Formålet med programmet er, at give et udvalgt antal studerende mulighed for at tage et praktikantophold ved NATO’s Internationale Stab (IS) samt nogle af NATO’s underliggende enheder. Der er mulighed for at ansøge om programmet i foråret med start henholdsvis i marts og september det efterfølgende år. Praktikantprogrammet har en varighed af 6 måneder.

NATO’s tolkeafdeling: Omkring 40 faste tolke og et væsentligt antal freelance tolke fra forskellige NATO-medlemslande er ansat ved NATO’s tolkeafdeling. Tolkene oversætter primært indenfor NATO’s officielle sprog (engelsk og fransk) samt en række andre sprog, eksempelvis ukrainsk og arabisk.