Gå til indhold

Project Stability og Kapacitetsopbygning

Projecting Stability

På topmødet i Warszawa i 2016 understregede stats- og regeringslederne, at NATO skulle gøre mere for at sikre stabiliteten udenfor alliancens grænser både i øst og i syd. NATO er langs sine grænser omgivet af et bælte af skrøbelige stater, der påvirker alliancens sikkerhed negativt. I syd er mange af NATO's naboer under pres bl.a. fra ISIS og andre voldelige, ekstremistiske grupper. Samtidig oplever man stigende usikkerhed i øst, herunder som følge af den russiske annektering af Krim samt den gryende ustabilitet i det Vestlige Balkan. NATO har en 360 graders tilgang til stabilisering, og udviklingen i syd og øst har betydet, at der er kommet en stigende opmærksomhed på, hvordan NATO kan bidrage til det internationale samfunds indsats for at håndtere udfordringerne. Projecting Stability kan anskues som en paraply, hvori flere initiativer og programmer indgår, som alle har til formål at fremme stabiliteten udenfor NATO´s grænser.

En af måderne hvorpå NATO søger at fremme stabilitet er gennem samarbejde og partnerskaber med ikke-NATO lande og andre internationale organisationer. Herigennem arbejder NATO for at skabe dialog og praktisk samarbejde indenfor politiske og sikkerhedsrelaterede emner for at fremme stabilitet og sikkerhed i alliancens nærområde og dermed på sigt styrke alliancens egen sikkerhed.   

"" 

Foto: NATO

NATO’s kapacitetsopbygning

Kapacitetsopbygning anses som et af NATO’s nøgleværktøjer i bestræbelserne på at skabe stabilitet ud over NATO’s egne grænser. På topmødet i Wales i 2014 lancerede NATO the Defence and Related Security Capacity Building (DCB) Initative. Formålet med initiativet er at bidrage til opbygningen af lokal kapacitet i sikkerhedssektoren i udvalgte NATO partnerskabslande. Indsatserne kan inkludere forskellige former for støtte f.eks. strategisk rådgivning om forsvars- og sikkerhedssektor reformer, opbygning af forsvars- og sikkerhedsinstitutioner og træning af lokale sikkerhedsstyrker. Der er indtil videre introduceret seks såkaldte DCB-pakker til henholdsvis Georgien, Moldova, Irak, Jordan, Tunesien og Mauretanien.

 

""

Irakiske styrker modtager træning i Counter-IED. Foto: NATO