Gå til indhold

Maritim Sikkerhed

Maritim Sikkerhed

Verdenshavene har stadig større betydning for den internationale handel, og i dag foregår 85 procent af handelen med råvarer og forarbejdede varer via søvejen. Kernen i NATO’s maritime samarbejde er de Stående Flådestyrker (Standing Naval Forces, kort: SNF). De Stående Flådestyrker er en multinational gruppe af skibe, som NATOs medlemslande bidrager til i perioder på op til seks måneder. Skibene indgår i denne periode i en fast styrke under NATO’s kommando. I januar 2011 blev NATOs nye maritime strategi vedtaget for at forbedre det martime samarbejde og imødegå nye trusler. I overensstemmelse med NATOs Strategiske Koncept fra 2010 opstiller NATOs maritime strategi retningslinjer indenfor de tre kerneområder: kollektivt forsvar, krisestyring og kooperativ sikkerhed. Desuden opstiller NATOs maritime strategi retningslinjer indenfor maritim sikkerhed.

Fra Operation Active Endeavour til Operation Sea Guardian

I 2001 blev det på baggrund af terrorangrebene mod USA den 11. september 2001 besluttet at igangsætte anti-terroraktionen Operation Active Endeavour (OAE) i Middelhavet. Beslutningen var omfattet af Washingtontraktatens artikel 5 om kollektivt forsvar, og operationens primære opgave har været at kontrollere Middelhavet for potentielle terroraktiviteter. Danmark har siden 2001 løbende bidraget med korvetterne Niels Juel, Olfert Fischer og Peter Tordenskiold, ubåden Sælen, missilfartøjerne Ravnen og Viben, samt en LYNX- helikopter. De danske kommandostøtteskibe Absalon og Esbern Snare har ligeledes været brugt i OAE, når de i forbindelse med NATO´s nu lukkede Operation Ocean Shield, sejlede gennem Middelhavet til Adenbugten, hvor de indgik i bekæmpelse af pirateri.

På NATO-topmødet i Warszawa i juli 2016 blev det besluttet at overdrage artikel 5 operationen Active Endeavour til en ikke-artikel 5 operation ved navn Operation Sea Guardian (OSG). Denne nye operation dækker et bredt spektrum af opgaver, inklusiv situationsforståelse, terrorbekæmpelse og kapacitetsopbygning. Såfremt det besluttes i Det Nordatlantiske Råd, vil operationen kunne udvides til ydereligere at dække opgaver som opretholdelse af retten til fri navigation, gennemførelse af forbudsopgaver samt beskyttelse af kritisk infrastruktur. Derudover bidrager OSG til EU's maritime operation Sophia med informationsudveksling og logistisk støtte.

"" 

Fregatter. Foto: Forsvaret

 

NATOs rolle i det Ægæiske hav

I februar 2016 blev det besluttet, at NATO skulle yde støtte til Grækenland, Tyrkiet og EU i deres bestræbelser på at håndtere flygtningekrisen. Formålet med indsatsen er at bekæmpe menneskesmugling og illegal migration gennem rekognoscering, overvågning og informationsdeling i det Ægæiske hav. Gennem NATO´s stående flådestyrker har Danmark indtil videre bidraget med støtteskibet Absalon.

 

Støtteskibet Absalon. Foto: Søværnets Operative Kommando (SOK)

 

Operation Ocean Shield

På topmødet i Warszawa blev det besluttet at omlægge NATOs maritime operationer. I den forbindelse besluttede man efterfølgende i december 2016, som følge af den forbedrede sikkerhedssituation ud for Afrikas Horn, at lukke Operation Ocean Shield. Operationen startede i 2008 og har i otte år bidraget til at bekæmpe pirateri ud for Afrikas Horn. På grund af Danmarks store handelsflåde har Operation Ocean Shield haft høj prioritet i Danmark. Således har Danmark i flere omgange bidraget til operationen med støtteskibene Absalon og Esbern Snare og fregatten Iver Huitfeldt, samt et Challenger overvågningsfly, som udførte overvågningsflyvninger over operationsområdet. Selvom Operation Ocean Shield er afsluttet, følger NATO stadig situationen ud fra Afrikas Horn, så en eventuel tilbagekomst af pirateri igen kan imødegås, hvis nødvendigt.

 

""

Danske styrker deltager i Operation Ocean Shield. Foto: NATO

Læs mere om NATOs maritime operationer, her