Gå til indhold

Organisation

Det vigtigste besluttende organ i NATO er Det Nordatlantiske Råd (North Atlantic Council), hvor hvert medlemsland er repræsenteret ved en fast repræsentant med rang af ambassadør, der støttes af en national delegation af udsendte diplomater og forsvarsrådgivere. Det Nordatlantiske Råd mødes som regel mindst en gang om ugen.  

Alle møder i Det Nordatlantiske Råd ledes af NATO's generalsekretær. Til at understøtte arbejdet i Det Nordatlantiske Råd har NATO endvidere oprettet en International Stab samt forskellige underkomiteer og arbejdsgrupper. NATO’s Internationale Stab yder rådgivning og administrativ støtte til de nationale delegationer ved NATO’s hovedkvarter i Bruxelles. Desuden har NATO’s Internationale Stab ansvar for at udarbejde politiske dokumenter, baggrundsnotater og rapporter samt implementerer de beslutninger som Det Nordatlantiske Råd og underkomiteerne træffer. Ved siden af den politiske organisation har NATO også en militær organisation som leverer den militære ekspertise til alliancens arbejde.

Et af alliancens særlige kendetegn er, at alle beslutninger skal træffes med enstemmighed (konsensusprincippet). Selvom dette system kan virke langsomt og tungt for udenforstående, har det to store fordele. For det første respekteres ethvert medlemslands suverænitet og uafhængighed. For det andet har enhver beslutning, når den er truffet, fuld opbakning af alle medlemslande, og de er indstillet på at gennemføre den.

Du kan læse mere om NATO’s organisation, herunder arbejdsgange, her.

NATO’s generalsekretær
NATO ledes af en generalsekretær, der er udpeget for ca. fire år ad gangen. Generalsekretæren er som regel en erfaren international statsmand fra et af de 31 medlemslande, og fungerer som NATO’s vigtigste talsperson, både i forhold til de eksterne relationer med partnerskabslande og andre internationale organisationer, samt de interne relationer i forhold til at kommunikere med medlemslandenes regeringer. Den 1. oktober 2014 afløste den tidligere norske statsminister Jens Stoltenberg NATO’s daværende generalsekretær Anders Fogh Rasmussen.   

Du kan læse mere om generalsekretæren samt finde taler og officielle udtalelser, her.