Spring til indhold

Topmøder

Topmøder
NATO’s øverste besluttende organ, Det Nordatlantiske Råd (North Atlantic Council), mødes på ambassadørniveau mindst en gang om ugen. Derudover afholdes der møder på udenrigs- og forsvarsministerniveau flere gange årligt, samt topmøder på stats- og regeringschefsniveau med jævne mellemrum. På NATO’s topmøder drøftes de overordnede visioner for NATO-samarbejdet, der danner den strategiske retning for alliancens aktiviteter. Siden NATOs grundlæggelse i 1949 er der afholdt 27 topmøder, hvor det seneste fandt sted i Bruxelles i juli 2018.

Find information om alle tidligere topmøder og kommuniketekster, her.Bruxelles topmøde 2018
Den 11.- 12. juli 2018 afholdt NATO topmøde i Bruxelles i NATO's nye hovedkvarter. På topmødet blev der vedtaget en række centrale beslutninger, der skal styrke alliancens afskrækkelse og forsvar samt forstærke stabiliseringsindsatsen mod syd og bemæmpelse af terrorisme. Centralt for topmødet var budskabet om Alliancesammenhold, solidaritet og vigtigheden af det transatlantiske bånd. Alliancen bekræftede på ny, at man fortsat agter at beskytte de demokratiske og retsstatslige værdier, som Alliancen bygger på.  Nøglemissionen for NATO er fortsat at forsvare Alliancens territorium og befolkninger gennem afskrækkelse og forsvar, dialog og gennemsigtighed samt at fremme stabilitet uden for Alliancens grænser. 

Find mere information om topmødet i NATO's nye hovedkvarter her

Afskrækkelse og forsvar
Tre områder inden for Alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil var især i fokus på topmødet; parathed, beredskab og forstærkninger.  På topmødet besluttede de allierede derfor at sikre enheder på højt beredskab til lands, vands og i luften gennem NATO Readiness Initiative. Der var også beslutninger, som skal styrke NATO's reaktionsevne og sikre, at allierede hurtigt kan forstærkes, hvis det bliver nødvendigt. Endeligt var der fokus på sammenhængen i Alliancens beslutninger og tiltag.

NATO's Kommandostruktur
NATO besluttede at tilpasse Alliancens kommandostruktur til det forandrede trusselsmiljø, således at kapaciteter som f.eks. cyber, efterretning, logistik og det maritime domæne prioriteres gennem forstærkning af de eksisterende hovedkvarterer. Til støtte for kommandostrukturen oprettes to nye hovedkvarterer - et logistisk hovedkvarter under tysk ledelse i Ulm og et amerikanskledet hovedkvarter i Norfolk.

 

På dansk initiativ oprettes Multinational Divisional Headquarters North i Letland med det formål at styrke tilstedeværelse i Baltikum og herigennem styrke NATO's samlede afskrækkelses- og forsvarsprofil.

 

Læs mere om det danske initiativ her

 

NATO's åbne dør

NATO-udvidelse er en balancegang mellem at støtte og vurdere fremdriften i implementeringen af nødvendige reformer i de tre apsirantlande Bosnien-Hercegovina, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (FYROM) og Georgien, samtidig med at varetage hensynet til Alliancens samlede sikkerhed.

 

På topmødet blev der udstedt en medlemsskabsinvitation til FYROM/Makedonien med henblik på iværksættelse af processen for optagelsesforhandlinger med NATO. Såfremt aftalen mellem Skopje og Athen om navnespørgsmålet ratificeres i løbet af efteråret 2018, kan de afsluttende forhandlinger om optagelse som Alliancens 30. medlem indledes.  

 

Syd

Den skrøbelige sikkerhedssituation i bl.a. Mellemøsten og Nordafrika giver næring til transnationale trusler som terrorisme og irregulær migration. Udviklingen påvirker sikkerhedssituationen i NATO-landene, hvilket øger behovet for at tilpasse NATO's indsatser i bl.a. Mellemøsten og Nordafrika.

På topmødet drøftede stats- og regeringslederne en mere strategisk og fokuseret tilgang til NATO's sydlige indsatser. Hertil blev den såkaldte "syd-pakke" vedtaget. Den indeholder bl.a. en beslutning om at styrke kapacitetsopbygningsindsatsen i Irak ved at transformere NATO's nuværende træningsaktivitet til en egentlig trænings- og kapacitetsopbygningsmission. Missionen gennemføres på invitation af den irakiske regering og med støtte fra anti-ISIL Koalitionen. Ligeledes blev der vedtaget en ny kapacitetsopbygningsindsats for Tunesien bl.a. mhp. at styrke terrorbekæmpelsen. Kapacitetsopbygningsindsatsen i Jordan styrkes ligeledes gennem bl.a. uddannelse og træningsaktiviteter inden for cyberforsvar og terrorbekæmpelse.