Spring til indhold

Fremtiden

NATO's fortsatte transformation er del af en proces, som skal øge medlemslandenes sikkerhed og det euro-atlantiske områdes fremtidige stabilitet og velstand som helhed. De allierede arbejder kontinuerligt for at tilpasse NATO til vore dages udfordringer, herunder forsvar af fælles værdier som respekt for demokrati og menneskerettigheder, kamp mod international terrorisme og truslen fra spredning af masseødelæggelsesmidler, styrkelse af det tætte samarbejde med andre og nye partnerskabslande og, når alle andre muligheder er udtømt, at udgøre et effektivt instrument til at styre kriser og hindre, at konflikter breder sig på tværs af grænser eller truer stabiliteten i det hele taget.

Find mere information om NATO, herunder fremtidige udfordringer, her.