Spring til indhold

Det nye hovedkvarter

I 1999 besluttede NATO’s stats- og regeringscheferne ved topmødet i Washington, at NATO skulle have et nyt hovedkvarter. Hovedkvarter fra 1967 var oprindelig ment som en midlertidig løsning, og kunne ikke længere facilitete forsvarsalliancen behov.

Det nye NATO hovedkvarter er designet således, at reflektere NATO's kerneopgaver. Eksempelvis har NATO’s hovedkvarter mødelokaler, der har plads til alle samarbejdspartnere og internationale organisationer, som deltager i NATO’s aktiviteter.


Læs mere om NATO’s nye hovedkvarter, her.