Spring til indhold

Civil-militær samtænkning

Ved NATO-topmødet i Lissabon i 2010 vedtog stats- og regeringscheferne et nyt strategisk koncept, som beskriver NATO’s fremtidige mål og konkrete indsatsområder. Heri anerkendes civil-militær samtænkning (engelsk: comprehensive approach) som en central forudsætning for vedvarende succes i NATO's nuværende og fremtidige operationer.

Målet er at forbedre NATO's evne til at planlægge, koordinere og agere sammen med civile aktører. NATO's interne samtænkning mellem de civile og militære dele af alliancen skal dermed styrkes. Endvidere skal NATO’s eksterne samspil med andre internationale organisationer forbedres (eksempelvis med FN og EU). Danmark har spillet en vigtig rolle i at sætte civil-militær samtænkning på dagsordenen i NATO.

Det er ikke hensigten, at NATO skal opbygge egentlige civile instrumenter eller personel og på den måde duplikere andre aktørers indsats. Effektiv krisehåndtering og genopbygning i konfliktområder forudsætter et effektivt samspil mellem en bred vifte af indsatser. Danmark har på den baggrund argumenteret for et bedre samspil mellem NATO og aktører, der besidder relevante civile kompetencer (f.eks. humanitær bistand, politi- og retsstatsindsatser samt bredere genopbygnings- og udviklingsbistand).

NATO kan bl.a. bistå med at deployere og beskytte civil assistance til konflikt- og kriseområder i en situation, hvor de relevante civile aktører på grund af sikkerhedssituationen eller andre forhold ikke kan agere. NATO's operation i Afghanistan er et godt eksempel på hvordan den civile og den militære indsats i operationer kan spille sammen.

Læs mere om civil-militær samtænkning, her.