Spring til indhold

Civil-militær samtænkning

Ved NATO-topmødet i Lissabon i 2010 vedtog stats- og regeringscheferne et nyt strategisk koncept, som beskrev NATO’s fremtidige mål og konkrete indsatsområder. Heri anerkendtes civil-militær samtænkning (engelsk: comprehensive approach) som en central forudsætning for NATO’s operationelle effektivitet i nuværende og fremtidige operationer.

Målet var at forbedre NATO's evne til at planlægge, koordinere og agere sammen med civile aktører, dog uden at skulle opbygge egentlige civile instrumenter eller personel og på den måde duplikere andre aktørers indsatser. Endvidere skulle NATO’s samspil med andre internationale organisationer forbedres (eksempelvis med FN og EU).

Danmark har spillet en vigtig rolle i at sætte civil-militær samtænkning på dagsordenen i NATO. Effektiv krisehåndtering og genopbygning i konfliktområder forudsætter et effektivt samspil mellem en bred vifte af indsatser, og Danmark talte derfor for et bedre samspil mellem NATO og aktører, der besidder relevante civile kompetencer (f.eks. humanitær bistand, politi- og retsstatsindsatser samt bredere genopbygnings- og udviklingsbistand).

En relevant rolle for NATO kan bl.a. være at bistå i at deployere og beskytte civil assistance til konflikt- og kriseområder i en situation, hvor de relevante civile aktører på grund af sikkerhedssituationen eller andre forhold ikke kan agere. NATO's operation i Afghanistan var et godt eksempel på, hvordan den civile og den militære indsats i operationer kunne spille sammen.