Spring til indhold

Om NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) blev dannet i 1949 med det formål at værne om friheden og sikkerheden for sine medlemmer gennem politiske og militære midler.

Politisk ønsker NATO at fremme demokratiske værdier og tilskynde til rådgivning og samarbejde om forsvars- og sikkerhedsspørgsmål for at opbygge tillid og forebygge konflikter på langt sigt.

Militært ønsker NATO at løse konflikter på fredelig vis. Hvis diplomatisk arbejde ikke kan løse konflikten, har NATO den nødvendige militære kapacitet til at udføre krisehåndteringsoperationer alene eller i samarbejde med andre lande og internationale organisationer.

Find mere informationer om NATO, her.

Du kan også læse mere om NATO på denne hjemmeside ved at benytte undermenuer i venstrespalten. Derudover er der mulighed for at få et overblik over NATO’s nuværende operationer og missioner, herunder NATO’s engagement i Afghanistan og Kosovo samt NATO’s maritime sikkerhedsoperationer. Endvidere beskrives NATO’s partnerskabs- og udvidelsespolitik under overskriften sikkerhed gennem samarbejde.    

NATO's logo

NATO_Image  

NATO's logo består af en kompasrose, omkranset af en cirkel. Kompasrosen er et symbol på medlemmernes fælles vej mod fred. Cirklen er et symbol på enhed og samarbejde.