Spring til indhold

Praktikantopslag

Praktikant på Danmarks Faste Repræsentation ved NATO

Er du til international politik i virkelighedens verden, og kunne du tænke dig at prøve kræfter med forsvars- og sikkerhedspolitik i en multilateral sikkerhedsorganisation? Så er et praktikophold ved Danmarks Faste Repræsentation ved NATO (DANATO) måske noget for dig.

DANATO søger tre praktikanter for perioden den 1. februar 2022 til 31. juli 2022. Et praktikophold ved DANATO i NATO’s hovedkvarter i Bruxelles byder på spændende faglige og personlige udfordringer i et internationalt og dynamisk arbejdsmiljø.

Arbejdsopgaver
Som praktikant vil du indgå i et travlt team bestående af udsendte medarbejdere fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet under ledelse af ambassadøren. To praktikanter vil blive tilknyttet opgaver, der primært dækkes af Udenrigsministeriets sagsbehandlere. Det er bl.a. NATO’s operationer, NATO’s partnerskabspolitik, herunder samarbejde med bl.a. de vesteuropæiske partnere, Rusland, Georgien, Ukraine og Mellemøsten samt NATO’s public diplomacy. En praktikant vil blive tilknyttet de opgaver, der primært dækkes af Forsvarsministeriets sagsbehandlere. Her vil praktikanten især beskæftige sig med alliancens kapabiliteter, herunder bl.a. politiske retningslinjer, forsvarsplanlægning, NATO’s kommandostruktur, materielprojekter og ressourcestyring. Endelig beskæftiger repræsentationen sig med krisestyring og øvelser, våbenkontrol og ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben.

Arbejdsopgaverne for alle tre praktikanter vil afspejle repræsentationens aktuelle opgaver bl.a.:
• Multilateralt diplomati: Bistå arbejdet i komitéer, hvor den danske stol varetages af DANATO-sagsbehandlere eller andre danske myndigheder. Som observatør og mødeforbereder vil du opnå et godt indblik i multilaterale arbejdsgange.
• Indberetningsvirksomhed: Bidrage til afrapportering fra udvalgte møder.
• Grundlæggende sagsbehandling: Udarbejdelse af referater, briefinger og lign. til brug for den videre sagsbehandling.
• Informationssøgning og -formidling: Opdatering af repræsentationens hjemmeside og intranet samt indsamling af baggrundsinformation fra internettet, rapporter og andre dokumenter til baggrundsnotitser.

Forventninger
Du er dygtig og formentlig samfundsfaglig universitetsstuderende på overbygningen med interesse for sikkerhedspolitik. Du har gode samarbejdsevner, gå-på-mod, gode engelskkundskaber samt gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.

Vilkår
Opholdet er ulønnet. Der gives et månedligt tilskud til lokale udgifter på 400 EURO. Der er under praktikopholdet mulighed for at medtage SU efter gældende regler. Det er en forudsætning for gennemførelse af praktikopholdet, at du kan blive sikkerhedsgodkendt.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning vedlagt CV, karakterudskrift og relevante anbefalinger, gerne i én samlet PDF-fil, sendes på e-mail til
brudan@um.dk. Angiv venligst i e-mailens emnelinje ”Praktikant UM” eller ”Praktikant FMN”. Hvis du er interesseret i begge emneområder angiver du ’’Praktikant FMN og UM’’ i emnelinjen.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen for praktikophold i efteråret 2021 er tirsdag den 31. august 2021

Mere information
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til assisterende forsvarsrådgiver (FMN) Katharina Holm Fisker på kafisk@um.dkeller tlf. +32 2 707 6138 eller ambassadesekretær (UM) Mikkel Kinch-Jensen på mikije@um.dk eller tlf. +32 2 707 6105.