Spring til indhold

Rusland

Rusland

Til topmødet i Warszawa i 2016 besluttede medlemslandene, at NATO skulle følge en tosporet tilgang til Rusland. NATO fokuserer derfor dels på forsvar og afskrækkelse overfor Rusland, og dels på opretholdelsen af en periodisk, fokuseret og meningsfuld politisk dialog med Rusland.

NATO’s bilaterale samarbejde med Rusland blev i 1997 formaliseret ved etableringen af Det Permanente NATO-Rusland Fællesråd, der i 2002 blev erstattet af NATO-Rusland Rådet. Efter Ruslands dispositioner overfor Ukraine og annekteringen af Krim besluttede NATO’s udenrigsministre imidlertid den 1. april 2014 at suspendere al praktisk civilt og militært samarbejde med Rusland. Muligheden for politisk og militær kommunikation med henblik på informationsudveksling er dog fortsat åben i NATO-Rusland Rådet.

NATO-Rusland Rådet fungerer som forum for politisk kommunikation mellem NATO og Rusland, hvor NATO-medlemmerne og Rusland som lige partnere beskæftiger sig med sikkerhedspolitiske udfordringer af fælles interesse. Dette forums mekanisme er konsultation, konsensus-opbygning, samarbejde, fælles beslutninger samt fælles handling. Der er ikke nogen fast kadence for møderne i NATO-Rusland Rådet.

Læs mere om NATO’s forhold til Rusland, her