Spring til indhold

NATO’s udvidelsespolitik

NATO’s udvidelsespolitik


NATO udvidelsespolitik er baseret på en ”open door policy”, hvor alle europæiske lande kan søge om medlemskab af NATO, såfremt landet er i stand til at påtage sig forpligtelserne ved et medlemskab samt bidrage til sikkerheden i det Euro-Atlantiske område. Siden 1949 er alliancen gennem syv udvidelsesrunder vokset fra 12 til 29 lande. alliancens udvidelser har efter Den Kolde Krigs ophør bidraget til stabilitet og demokratisering i og omkring de nye medlemslande.

I 1999 oprettede NATO den såkaldte Membership Action Plan (MAP), hvilket er en handleplan, der har til formål at hjælpe aspirantlande med råd og vejledning, således at landene bliver bedre i stand til at leve op til de krav, der stilles til et NATO-medlemskab. Eksempelvis forventes aspirantlande at leve op til bestemte politiske mål, herunder respekt for demokratiske procedurer og retsstatsprincipper, mediefrihed, beskyttelse af etniske mindretal samt demokratisk kontrol med deres væbnede styrker. Handleplanen giver dog ikke garanti for fremtidigt medlemskab.

På nuværende tidspunkt er der tre lande, som ønsker at blive medlem af NATO: Bosnien-Herzegovina, Georgien og Makedonien (Former Yugoslav Republic of Macedonia). Montenegro blev senest optaget som fuldgyldigt medlem i forsommeren 2017. 

Læs mere om NATO’s udvidelsespolitik,
her.