Spring til indhold

Sikkerhed gennem samarbejde

NATO har siden begyndelsen af 1990'erne udviklet partnerskaber med lande uden for alliancen for at fremme dialog og samarbejde. NATO oprettede derfor samarbejdsforaerne Det Euro-Atlantiske Partnerskabsråd (EAPC), Middelhavsdialogen (MD) og Istanbul Samarbejdsinitiativet (ICI), som i dag udgør NATO’s faste partnerskabsformater.

I 2010 vedtog NATO’s stats- og regeringschefer på et topmøde i Lissabon et nyt strategisk koncept, der bl.a. medførte en reformering af partnerskabspolitikken. Indtil 2010 havde NATO’s partnerskabspolitik primært haft fokus rettet mod de nære euro-atlantiske partnere samt Middelhavs- og Golf-landene. Den nye partnerskabspolitik indebar, at NATO rettede blikket mod alle lande i verden, som delte NATO’s værdier og interesser. De eksisterende samarbejdsfora (EAPC, MD og ICI) blev derfor suppleret med en række lande betegnet som globale partnere (Partners across the globe). Herudover etablerede NATO en række bilaterale samarbejder med Rusland, Ukraine og Georgien.

På Walestopmødet i 2014 vedtog NATO, at tildele fem partnere (Australien, Finland, Georgien, Jordan og Sverige) status som partnere med særlige muligheder (Enhanced Opportunity Partners) mhp. at give nogle få, tætte partnere mulighed for et tæt politisk partnerskab med alliancen.

Læs mere om de forskellige samarbejdsfora, her.

Kontaktambassader
Til støtte for udviklingen af partnerskaber har NATO udviklet et netværk af kontaktambassader, der fungerer som knudepunkt for information til offentligheden om alliancen i et partnerland og støtter partnerskabslandet i dets samarbejde med alliancen. Det kan være i regi af Det Euro-Atlantiske Partnerskabsråd (EAPC), Middelhavsdialogen (MD), Istanbul Samarbejdsinitiativet (ICI) samt globale partnere.

Find en liste over NATO’s kontaktambassader, her.