Spring til indhold

Top- og ministermøde

NATO’s vigtigste besluttende organ, Det Nordatlantiske Råd (North Atlantic Council), mødes på ambassadørniveau mindst en gang om ugen. Derudover afholdes møder på henholdsvis udenrigsminister- og forsvarsministerniveau 2-3 gange årligt samt på stats- og regeringschefsniveau, de såkaldte topmøder. På NATO’s topmøder drøftes de overordnede visioner for NATO-samarbejdet, som ofte nedskrives i en kommuniketekst.

Find information om alle tidligere topmøder og kommuniketekster, her.

Topmødet i Wales
NATO afholdte den 4. – 5. september 2014 topmøde i Wales. Dagsordenen for NATO-topmødet var i høj grad præget af Ruslands aggression mod Ukraine og de deraf afledte konsekvenser. Endvidere havde topmødet fokus på Afghanistan, herunder den nye Resolute Support Mission og det transatlantiske forhold. 

NATO’s stats- og regeringschefer vedtog på topmødet såkaldte genforsikringstiltag med det formål at øge tilstedeværelsen på den østlige flanke gennem forhøjet øvelsesaktivitet og et øget beredskabet til lands, til vands og i luften De forhøjede øvelsesaktiviteter skal sikre synlig og kontinuerlig tilstedeværelse i NATOs østlige medlemslande samt overvågning, patruljering og afvisningsberedskab.

Derudover blev der vedtaget en Readiness Action Plan (RAP), som bl.a. etablereren ny stående multinational udrykningsstyrke på meget højt beredskab (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), som er en del af NATO Response Force (NRF). Med den nye beredskabsplan (RAP), herunder den nye stående multinational styrke (VJTF), styrker NATO det kollektive forsvar og sikrer, at alliancen kan håndtere nuværende og fremtidige trusler, herunder den voksende ustabilitet og sikkerhedsmæssige udfordringer på alliancens østlige og sydlige flanke.

Læs mere om topmødet i Wales, her.