Spring til indhold

Det nye hovedkvarter

I 1999 besluttede NATO’s stats- og regeringscheferne ved topmødet i Washington, at NATO skulle have et nyt hovedkvarter. Det nuværende hovedkvarter fra 1967 var oprindelig ment som en midlertidig løsning, og kan ikke længere levere de faciliteter som forsvarsalliancen har behov for.

Den belgiske regering donerede i 2002 byggegrunden til det nye hovedkvarter, der skal ligge tæt ved det nuværende hovedkvarter i udkanten af Bruxelles centrum. Efter aftale med NATO er det endvidere de belgiske myndigheder, som er ansvarlige for opførelsen og det videre arbejde.

Det nye NATO hovedkvarter er designet således at reflektere NATO's kerneopgaver. Eksempelvis skal NATO’s hovedkvarter have mødelokaler, der har plads til alle samarbejdspartnere og internationale organisationer, som deltager i NATO’s aktiviteter.

Arbejdet blev indledt i 2005 og selve opførelsen begyndte i 2009. Det nye hovedkvarter forventes at være færdigt i 2018.

Læs mere om NATO’s nye hovedkvarter, her.