Spring til indhold

Rusland

NATO har haft et mangeårigt samarbejde med Rusland. Det bilaterale samarbejde blev formaliseret i 1997 med etableringen af Det Permanente NATO-Rusland Fællesråd, der i 2002 blev erstattet af NATO-Rusland Rådet. I lyset af Ruslands dispositioner overfor Ukraine og annekteringen af Krim besluttede NATO’s udenrigsministre imidlertid den 1. april 2014 at suspendere al praktisk civilt og militært samarbejde med Rusland. Muligheden for at gennemføre politisk dialog i NATO-Rusland Rådet er samtidig holdt åben.