Spring til indhold

NATO’s udvidelsespolitik

Grundlaget for NATO udvidelsespolitik, som også kaldes ”den åbne dørs politik”, er, at alle europæiske lande kan søge om medlemskab af NATO, hvis landene er i stand til at påtage sig forpligtelserne ved et medlemskab samt bidrage til sikkerheden i det euro-atlantiske område. Siden 1949 er Alliancen blevet udvidet fra 12 til 28 lande gennem seks udvidelsesrunder. Alliancens udvidelser har efter Den Kolde Krigs ophør bidraget til stabilitet og demokratisering i og omkring de nye medlemmer.

I 1999 oprettede NATO den såkaldte Membership Action Plan (MAP), hvilket er en handlingsplan, der har til formål at hjælpe aspirantlande med råd og vejledning således at landene bliver bedre i stand til at leve op til de krav der stilles for et NATO-medlemskab. Eksempelvis forventes aspirantlande at leve op til bestemte politiske mål, herunder respekt for demokratiske procedurer og retsprincipper, mediefrihed, beskyttelse af etniske mindretal samt demokratisk kontrol med deres væbnede styrker. Handlingsplanen giver dog ikke garanti for fremtidigt medlemskab. På nuværende tidspunkt er der fire lande som ønsker at blive medlem: Bosnien-Herzegovina , Georgien, Makedonien (FYROM), og Montenegro.

Læs mere om NATO’s udvidelsespolitik, her.