Spring til indhold

Globale partnere

NATO har udover de formelle samarbejdsfora som Det Euro-Atlantiske Partnerskabsråd (EAPC), Middelhavsdialogen (MD) og Istanbul Samarbejdsinitiativet (ICI) oprettet individuelle partnerskaber med en række forskellige lande, som benævnes globale partnere (Partners across the globe). På nuværende tidspunkt har NATO indgået partnerskaber med Afghanistan, Australien, Irak, Japan, Mongoliet, New Zealand, Pakistan og Sydkorea.

Partnerskaberne for globale partnere er baseret på en individuel tilgang og med valgfrihed for omfanget af samarbejde. Landene har udviklet et samarbejde med NATO på de områder, hvor der er et interessefællesskab med NATO.

I de seneste år har NATO udviklet de individuelle samarbejdsaftaler således, at globale partnere nu har samme adgang til partnerskabsaktiviteter, som landene i de formelle samarbejdsfora.

Læs mere om globale partnere, her.