Spring til indhold

Ledige stillinger

ADMINISTRATIV MEDARBEJDER

Den Danske Militære Repræsentant til NATO og EU søger en lokalt ansat administrativ medarbejder til fællessekretariatet. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

 

Om os

Danmarks faste repræsentation ved NATO består af hhv. en politisk del underlagt den danske NATO-ambassadør og en militær del underlagt Den Danske Militære Repræsentant til NATO og EU.

Ambassadøren repræsenterer på daglig basis Danmark i Det Nordatlantiske Råd, som er NATOs højeste organ. Den Militære Repræsentant er Forsvarschefens daglige forbindelse i NATOs Militærkomité, som leverer den militærfaglige rådgivning af Rådet. Repræsentationen består foruden ambassadøren og den militære repræsentant af elleve civile og militære medarbejdere fra hhv. udenrigs- og forsvarsministeriet samt syv militære medarbejdere, der er udsendt af Forsvaret. Repræsentationens fællessekretariat beskæftiger ti fastansatte medarbejdere, og repræsentationen har normalt tre universitetsstuderende som praktikanter.

Den danske repræsentation er en moderne og attraktiv arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø – såvel psykisk som fysisk. Repræsentationen er netop flyttet til NATOs nye domicil, hvor de nye og moderne fysiske omgivelser bidrager til den daglige arbejdsglæde.

 

Stillingen

Arbejdet omfatter primært modtagelse, afsendelse, emnebestemmelse og registrering af mails og dokumenter, der modtages eller afsendes fra repræsentationen samt andre forefaldende sekretariatsopgaver.

Stillingen kræver gode samarbejdsevner, en positiv holdning, fleksibilitet, ansvarsbevidsthed, ordenssans samt selvstændighed. Arbejdssproget er primært dansk, men der kræves også gode engelskkundskaber. Kendskab til fransk eller flamsk er en fordel.

Det er et krav, at den pågældende medarbejder kan sikkerhedsgodkendes.

Løn og vilkår følger repræsentationens ”husaftale” for lokalt ansatte.

Interesserede kan få nærmere oplysninger hos sekretariatsleder Lars Egeberg Jensen på tlf. 02 707 6160.

Skriftlig ansøgning, CV og anden relevant dokumentation bedes fremsendt til lareje@um.dk senest 6. maj. 2018.

Ansættelsessamtaler gennemføres løbende.

 

 

 

Praktikant på Danmarks Faste Repræsentation ved NATO

Er du til international politik i virkelighedens verden, og kunne du tænke dig at prøve kræfter med forsvars- og sikkerhedspolitik i en multilateral sikkerhedsorganisation? Så er et praktikophold ved Danmarks Faste Repræsentation ved NATO (DANATO) måske noget for dig.

DANATO søger tre praktikanter for perioden den 3. september 2018 - 31. januar 2019. Et praktikophold ved DANATO i NATO’s hovedkvarter i Bruxelles byder på spændende faglige og personlige udfordringer i et internationalt og dynamisk arbejdsmiljø.

Arbejdsopgaver
Som praktikant vil du indgå i et travlt team bestående af udsendte medarbejdere fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet under ledelse af ambassadøren. To praktikanter vil blive tilknyttet opgaver, der primært dækkes af Udenrigsministeriets sagsbehandlere. Det er bl.a. NATO’s operationer, NATO’s partnerskabspolitik, herunder samarbejde med bl.a. de vesteuropæiske partnere, Rusland, Georgien, Ukraine og Mellemøsten samt NATO’s public diplomacy. En praktikant vil blive tilknyttet de opgaver, der primært dækkes af Forsvarsministeriets sagsbehandlere. Her vil praktikanten især beskæftige sig med alliancens kapabiliteter, herunder bl.a. politiske retningslinjer, forsvarsplanlægning, NATO’s kommandostruktur, materielprojekter og ressourcestyring. Endelig beskæftiger repræsentationen sig med krisestyring og øvelser, våbenkontrol og ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben.

Arbejdsopgaverne for alle tre praktikanter vil afspejle repræsentationens aktuelle opgaver bl.a.:
• Multilateralt diplomati: Bistå arbejdet i komitéer, hvor den danske stol varetages af DANATO-sagsbehandlere eller andre danske myndigheder. Som observatør og mødeforbereder vil du opnå et godt indblik i multilaterale arbejdsgange.
• Indberetningsvirksomhed: Bidrage til afrapportering fra udvalgte møder.
• Grundlæggende sagsbehandling: Udarbejdelse af referater, briefinger og lign. til brug for den videre sagsbehandling.
• Informationssøgning og -formidling: Opdatering af repræsentationens hjemmeside og intranet samt indsamling af baggrundsinformation fra internettet, rapporter og andre dokumenter til baggrundsnotitser.

Forventninger
Du er dygtig og formentlig samfundsfaglig universitetsstuderende på overbygningen med interesse for sikkerhedspolitik. Du har gode samarbejdsevner, gå-på-mod, gode engelskkundskaber samt gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.

Vilkår
Opholdet er ulønnet. Der gives et månedligt tilskud til lokale udgifter på 400 EURO. Der er under praktikopholdet mulighed for at medtage SU efter gældende regler. Det er en forudsætning for gennemførelse af praktikopholdet, at du kan blive sikkerhedsgodkendt.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning vedlagt CV, karakterudskrift og relevante anbefalinger, gerne i én samlet PDF-fil, sendes på e-mail til
brudan@um.dk. Angiv venligst i e-mailens emnelinje ”Praktikant UM” eller ”Praktikant FMN”. Hvis du er interesseret i begge emneområder angiver du ’’Praktikant FMN og UM’’ i emnelinjen.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen for praktikophold i efteråret 2018 er onsdag den 21. februar 2018

Mere information
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til assisterende forsvarsrådgiver (FMN) Peter Sangiorgio på pesang@um.dk eller tlf. +32 2 707 6133.

 

----

 

NATO

Se ledige stillinger i NATO her.