Spring til indhold

Om os

Velkommen til DANATO, Danmarks Faste Repræsentation ved NATO.

NATO udgør, sammen med FN og EU, fundamentet for dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. NATO's vigtigste opgave er at fremme sikkerhed og stabilitet i det nordatlantiske område gennem politisk og militært samarbejde.

Danmarks faste repræsentation ved NATO omfatter DANATO, der er Danmarks politiske repræsentation i NATO og DAMIREP, der er Danmarks militære repræsentation i NATO’s hovedkvarter. De to delegationer deler lokaler i NATO's hovedkvarter i udkanten af Bruxelles, tæt ved lufthavnen.

DANATO består af udsendte medarbejdere fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, samt en række medarbejdere, der bor fast i Belgien.

DAMIREP består af udsendte medarbejdere fra Værnsfælles Forsvarskommando, samt en række medarbejdere, der bor fast i Belgien.

Som ambassadør er jeg repræsentationens chef og Danmarks Faste Repræsentant i Det Nordatlantiske Råd (North Atlantic Council, NAC). Rådet er NATO's vigtigste besluttende instans, hvor ambassadørerne fra de 28 medlemslande mødes løbende under ledelse af NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg.

Stats- og regeringscheferne mødes i Rådet til topmøder. Det seneste topmøde fandt sted den 4.-5. september 2014 i Cardiff, Wales. NATO’s næste topmøde afholdes den 8.-9. juli 2016 i Warszawa, Polen. Imellem topmøderne er der hvert år flere møder blandt både Alliancens udenrigsministre og forsvarsministre.

Chefen for DAMIREP repræsenterer den danske forsvarschef ved de løbende møder i Militærkomiteen, der støtter arbejdet i Det Nordatlantiske Råd (NAC) med militærfaglig rådgivning. Tre gange årligt mødes forsvarscheferne fra alle de 28 medlemslande selv i regi af Militærkomiteen.

Danmark deltager aktivt i NATO-samarbejdet både på den politiske og militære side. Det omfatter også samarbejdet med de mange partnerlande i Europa, Centralasien, Middelhavsområdet og det bredere Mellemøsten, samt relationerne til tredjelande og troppebidragende lande i andre dele af verden. NATO's politiske arbejde omfatter desuden forholdet mellem NATO og andre internationale organisationer: EU, FN, AU og OSCE. Vi yder et stort bidrag til NATO's fredsbevarende og fredsstøttende operationer i Afghanistan og Kosovo. Danmark deltager tillige i NATO's pirateribekæmpelsesoperation ud for Afrikas Horn samt i NATO’s Stående Flådestyrker.

Alt dette fortæller vores hjemmeside mere om. Du kan læse meget mere om NATO på NATO's officielle hjemmeside samt om udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik på Udenrigsministeriets og Forsvarsministeriets hjemmesider.

Vi besvarer meget gerne henvendelser om vores arbejde og om NATO.

God fornøjelse.

Med venlig hilsen

Michael Zilmer-Johns
Ambassadør

Ambassadør

Michael Zilmer-Johns

Michael Zilmer-Johns