Spring til indhold

Om os

Velkommen til DANATO, Danmarks Faste Repræsentation ved NATO.

Velkommen til Danmarks Faste Repræsentation ved NATO.

NATO udgør, sammen med FN og EU, fundamentet for dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. NATO's vigtigste opgave er at fremme sikkerhed og stabilitet i det nordatlantiske område gennem politisk og militært samarbejde.

Danmarks faste repræsentation ved NATO omfatter DANATO, der er Danmarks politiske repræsentation i NATO og DAMIREP, der er Danmarks militære repræsentation i NATO’s hovedkvarter. I praksis er der dog tale om en fælles delegation, der arbejder i fælles lokaler i NATO's hovedkvarter i udkanten af Bruxelles, tæt ved den internationale lufthavn Zaventem.

Danmarks Faste Repræsentation består af udsendte medarbejdere fra Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Værnsfælles Forsvarskommando, samt en række medarbejdere, der bor fast i Belgien.

Ambassadøren er repræsentationens chef og Danmarks Faste Repræsentant i Det Nordatlantiske Råd (North Atlantic Council, NAC). Rådet er NATO's vigtigste besluttende instans, hvor ambassadørerne fra medlemslandene mødes løbende under ledelse af NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg.

Stats- og regeringscheferne mødes i Rådet til topmøder. Imellem topmøderne er der hvert år flere møder blandt både Alliancens udenrigsministre og forsvarsministre.

Chefen for DAMIREP repræsenterer den danske forsvarschef ved de løbende møder i Militærkomiteen, der støtter arbejdet i Det Nordatlantiske Råd (NAC) med militærfaglig rådgivning. Tre gange årligt mødes forsvarscheferne fra alle medlemslandene selv i regi af Militærkomiteen.

Danmark deltager aktivt i NATO-samarbejdet både på den politiske og den militære side. Det omfatter også samarbejdet med de mange partnerlande i Europa, Centralasien, Middelhavsområdet og det bredere Mellemøsten, samt relationerne til tredjelande og troppebidragende lande i andre dele af verden. NATO's politiske arbejde omfatter desuden forholdet mellem NATO og andre internationale organisationer: EU, FN, AU og OSCE. Danmark yder et stort bidrag til NATO's fredsbevarende og fredsstøttende operationer i Afghanistan og Kosovo. Danmark deltog tillige i NATO's pirateribekæmpelsesoperation ud for Afrikas Horn og indgår fortsat i NATO’s Stående Flådestyrker.

Alt dette fortæller vores hjemmeside mere om. Du kan læse meget mere om NATO på NATO's officielle hjemmeside samt om udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik på Udenrigsministeriets og Forsvarsministeriets hjemmesider.

Vi besvarer meget gerne henvendelser om vores arbejde og om NATO.

God fornøjelse.

Med venlig hilsen

Michael Zilmer-Johns                                                           Michael A. Lollesgaard


Ambassadør                                                                          Chef for DAMIREP

Ambassadør

Michael Zilmer-Johns

Michael Zilmer-Johns