Spring til indhold

Kosovo

Den NATO ledede styrke i Kosovo (KFOR) blev indsat i sommeren 1999 på mandat fra FN (sikkerhedsrådsresolution 1244) samt på grundlag af en aftale mellem NATO og de jugoslaviske militære chefer. KFOR bestod i udgangspunktet af 50.000 soldater, men i takt med at sikkerhedssituationen i landet stabiliserede sig, blev antallet af soldater reduceret. I overensstemmelse med sikkerhedsrådsresolution 1244 har KFOR fortsat ansvaret for at opretholde et ”sikkert og trygt miljø” (”safe and secure environment”) i hele Kosovo. Dette sker bl.a. gennem patruljering, luftovervågning og krisehåndtering i tæt kontakt med de lokale ledere og lokalsamfundene generelt. KFOR er endvidere involveret i oprettelsen af den civilt kontrollerede, multietniske kosovarske sikkerhedsstyrke.

Læs mere om KFOR og NATO’s engagement i Kosovo, her.

Det internationale samarbejde
KFOR bistår den internationale tilstedeværelse i Kosovo, herunder samarbejde med EU’s civile retsstatsmission (EULEX Kosovo), som fra den 9. december 2008 var operativ i hele Kosovo. EULEX har overtaget mange opgaver fra FN’s mission i Kosovo, UNMIK. EULEX Kosovo har siden 2008 haft til opgave at bistå Kosovos myndigheder på retsområdet, særligt inden for politiet, domstolene og toldvæsenet. Missionens karakter er principielt rådgivende og overvågende, dog med enkelte eksekutive beføjelser. Missionens formål er at støtte Kosovos unge demokrati ved at monitorere og rådgive de lokale myndigheder under deres varetagelse af alle typer retsstatsopgaver.

Find information om den internationale tilstedeværelse i Kosovo, her.

Danmarks bidrag
Danske styrker har været med i Kosovo siden indsatsen begyndte i 1999. Derudover har Danmark bidraget med personel til politi- og retsstatsmissionen, der tæller politifolk, dommere, anklagere, fængselsfunktionærer, administrativt personale og toldeksperter.

Læs mere om hvordan Danmarks assisterer Kosovo, her.

Link
Oversigt over NATO’s styrker i Kosovo


Kosovo-styrken (Kosovo Force, KFOR) blev indsat i Kosovo i sommeren 1999 på mandat fra FN (Sikkerhedsrådsresolution 1244) samt på grundlag af en aftale mellem NATO og de jugoslaviske militære chefer. KFOR har dermed ansvar for etablering og bevarelse af stabilitet i Kosovo. I overensstemmelse med Sikkerhedsrådsresolution 1244 har KFOR fortsat ansvaret for at opretholde et ”sikkert og trygt miljø” (”safe and secure environment”) i hele Kosovo.

Dette sker bl.a. gennem patruljering, luftovervågning og krisehåndtering i tæt kontakt med de lokale ledere og lokalsamfundene generelt. KFOR er endvidere involveret i demilitariseringen af Kosovo, herunder af Kosovo Protection Corps (KPC) samt i oprettelsen af den civilt kontrolleret, multietniske sikkerhedsstyrke, Kosovo Security Force (KSF).

Derudover støtter NATO-ledede styrker den internationale indsats og arbejder sammen med den internationale civile tilstedeværelse om at skabe et stabilt miljø for provinsens fremtidige udvikling.

Der er 32 lande, herunder en række ikke-NATO-lande, som bidrager til KFOR med knap 8.500 tropper. Italien, Frankrig, Tyskland samt USA er de største bidragydere. Danmark bidrager p.t. med 152 mand.

KFOR's styrker har tidligere været grupperet under fem task-forces. Den danske bataljon ”Camp Olaf Rye” var placeret ved Mitrovica under MNTF North, der blev ledet af Frankrig. Lukningen af den sidste danske lejr ”Camp Olaf Rye” i Kosovo i december 2009 skal ses i sammenhæng med den generelle politiske udvikling i Kosovo og sikkerhedssituationen, som den 5. august 2009 resulterede i, at NATO traf beslutning om at indlede en gradvis reduktion af de militære styrker. Første fase af reduktionen blev indledt i slutningen af januar 2010, men danske soldater vil fremover blive indkvarteret sammen med de franske styrker i en lejr syd for Mitrovica.

Danske styrker har været med i Kosovo siden indsatsen begyndte i 1999. I alt 21 hold og ca. 10.000 danske soldater har været udsendt til KFOR.

KFOR bistår til den internationale tilstedeværelse i Kosovo, herunder samarbejde med EU’s hidtil største civile retsstatsmission (EULEX Kosovo), som fra den 9. december 2008 var operativ i hele Kosovo. EULEX har overtaget mange opgaver fra FN’s mission i Kosovo, UNMIK.

EULEX Kosovo har siden 2008 haft til opgave at bistå Kosovos myndigheder på retsområdet, særligt inden for politiet, domstolene og toldvæsenet. Missionens karakter er principielt rådgivende og overvågende, dog med enkelte eksekutive beføjelser. Missionens formål er at støtte Kosovos unge demokrati ved at monitorere og rådgive i de lokale myndigheders varetagelse af alle typer retsstatsopgaver. EULEX omfatter i dag ca. 3200 personer, heraf cirka 1950 internationalt udsendte medarbejdere samt 1250 lokalt ansatte. Missionens chef er Xavier Bout de Marnhac (F).

Det danske bidrag til politi- og retsstatsmissionen er på 37 personer. Bidraget tæller politifolk, dommere, anklagere, fængselsfunktionærer, administrativt personale og toldeksperter. (måske skrive noget mere generisk?) og tjekke om der skal et mere opdateret tal på bidrag)

*Fire NATO-lande anerkender ikke Kosovo (Grækenland, Rumænien, Slovakiet og Spanien).

Links

Læs mere om KFOR på NATOs website

Hærens Operative Kommando om KFOR

Oversigt over NATO styrker i Kosovo