Spring til indhold

Kosovo

Den NATO ledede styrke i Kosovo (KFOR) blev indsat i sommeren 1999 på mandat fra FN (sikkerhedsrådsresolution 1244) samt på grundlag af en aftale mellem NATO og de jugoslaviske militære chefer. KFOR bestod i udgangspunktet af 50.000 soldater, men i takt med at sikkerhedssituationen i landet stabiliserede sig, blev antallet af soldater reduceret. I overensstemmelse med sikkerhedsrådsresolution 1244 har KFOR fortsat ansvaret for at opretholde et ”sikkert og trygt miljø” (”safe and secure environment”) i hele Kosovo. Dette sker bl.a. gennem patruljering, luftovervågning og krisehåndtering i tæt kontakt med de lokale ledere og lokalsamfundene generelt. KFOR er endvidere involveret i oprettelsen af den civilt kontrollerede, multietniske kosovarske sikkerhedsstyrke.

Læs mere om KFOR og NATO’s engagement i Kosovo, her.

Det internationale samarbejde

KFOR bistår den internationale tilstedeværelse i Kosovo, herunder samarbejde med EU’s civile retsstatsmission (EULEX Kosovo), som fra den 9. december 2008 var operativ i hele Kosovo. EULEX har overtaget mange opgaver fra FN’s mission i Kosovo, UNMIK.

EULEX Kosovo har siden 2008 haft til opgave at bistå Kosovos myndigheder på retsområdet, særligt inden for politiet, domstolene og toldvæsenet. Missionens karakter er principielt rådgivende og overvågende, dog med enkelte eksekutive beføjelser. Missionens formål er at støtte Kosovos unge demokrati ved at monitorere og rådgive de lokale myndigheder under deres varetagelse af alle typer retsstatsopgaver.

Find information om den internationale tilstedeværelse i Kosovo, her.

Danmarks bidrag
Danske styrker har været med i Kosovo siden indsatsen begyndte i 1999. Derudover har Danmark bidraget med personel til politi- og retsstatsmissionen, der tæller politifolk, dommere, anklagere, fængselsfunktionærer, administrativt personale og toldeksperter.